Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz
Dr. Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid: Muži, nedovolte ženám chodit do bazénů.
imam

Dr. Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid, 7.1.2012

Otázka č. 159926 : Je dovoleno ženě chodit do bazénů?

Jsem muslimská žena ve věku dvaceti osmi let a chci jít plavat, abych zhubla. Můžu se jít koupat do bazénu s oblečením, které mě pokrývá od hlavy až po spodek nohou? Existuje speciální oblečení pro muslimské ženy (burkini), které chtějí plavat a pokrývá celé tělo, ale při mokru přilne k tělu.Co o tom říká islám? Co když si vezmu ručník přes to oblečením a tím se zakryji, až se vylezu z bazénu? Je dovoleno plavat v za těchto podmínek? Je dovoleno plavat, pokud jsou přítomni někteří muži ?.

 

Chvála buď Alláhovi.

Islám se stará o muslimskou ženu a zachovává její skromnost, ukrývá ji a drží ji od míst fitnah (pokušení).

Islám žádá, aby ženy zůstaly doma, aby zachovaly svou čistotu, zachovaly si důstojnost a chránily je před všemi zly.

Muslimské ženy, které chodí do veřejných budov a do bazénů, je něco, co je důrazně zakázáno, protože zahrnuje řadu zel a negativních důsledků.

Pokud jsou tyto bazény ve veřejných centrech, které jsou navštěvovány muži a ženami, je to velké zlo. Sunna Abu Dawood (hadith 4010) a sunna at-Tirmidhi (hadith 2803), vypráví od Abu Maleeh al-Hudhali, že některé ženy ze Sýrie vstoupily na „Aa’ishah a řekla: Mohou Vaše ženy do koupelny? Řekli: Ano. Ona řekla: Slyšela jsem, že posel Alláha (požehnání a pokoj Alláha s ním) říká: „Není žádná žena, která by si oblečení sundala nikde jinde než v jejím domě, ale neroztrhala (obraz), který je mezi ní a Alláhem . „


 

Zakrývání awrah znamená skrývání partií ženského či mužského těla, které by mohly vrušovat druhé. Šipka vlevo ukazuje oblékání podle ďábla. Šipka vpravo podle Allaha.

Zakrývání awrah znamená skrývání partií ženského či mužského těla, které by mohly vrušovat druhé. Šipka vlevo ukazuje oblékání podle ďábla. Šipka vpravo podle Allaha.

saheeh al-Albaani v Saheeh at-Tirmidhi .

Sunna At-Tirmidhi (hadith 2801) také vyprávěl od Jaabíra, že prorok (požehnání a pokoj Alláha s ním) řekl: „Kdo věří v Boha a v poslední den, nesmí svou ženu pustit do lázní“.

Co se zde myslí v lázních? Je to typ lázní, které existovaly v minulosti (hamaam nebo „turecké lázně“), protože domy v té době neměly koupelnu.

Důvod, proč je zakázáno ženám vstoupit, je že se v nich odehrává svlékání awrah (partií ženského či mužského těla, které by mohly vrušovat druhé), při pohledu na to, co je haraam (zakázané) a vzniká fitnah (pokušení), ačkoli v té době nebyly lázně smíšené. 

Takže jak je to s koupalištěmi, které jsou smíšené a veřejné bazény, ve kterých jsou „awrah“ odkryté?

 

Vědci Stálého výboru pro vydání Fatew (závazné výklady islámu) uvedli:

 

Pro muže a ženy, je společné plavání a potřásání si rukami, velkým zlem, a je to nepřípustné. Ten, kdo to činí, by měl být odsouzen a vládce by měl zabránit tomu, aby to dělal.

Konec citace od Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah , 17/49

 

Jsou-li tyto plavecké bazény pouze pro ženy, ani tak není dovoleno jít k nim, i když je to méně závažné než veřejné lázně. Je to proto, že ženy odkryjí své „awrah“ a uvidí nahé ženy a nebudou schopny jim říci, že nečiní tuto zlou činnost.


 

Vědci Stálého výboru pro vydání Fatew byli požádáni o stanovisko:

Jsem inženýr pracující ve svatém městě; Má práce je v oddělení stavebních povolení. Občan nám předložil plán pro zdravotní středisko, které nabízí přírodní prostředky, se dvěma sekcemi, jednou pro muže a jednou pro ženy. Po prozkoumání výkresů a plánů bylo zjištěno, že v oblasti žen je velký bazén.Projektový manažer byl informován o tom, že tento plavecký bazén není přípustný, protože plavání vyžaduje, aby si ženy sundaly oblečení a pak si oblékli těsné oblečení, které, i kdyby neukázaly, „awrah“, ukáže tvar jejího těla. Je dobře známo, že pro ženy není dovoleno odhalit „awrah“.Takže jsme vedoucímu projektu vysvětlili, že tím, že zablokuje prostředky k páchání zla, předem odstraní zlé následky. Že by neměl vybudovat tento bazén, protože bylo velmi pravděpodobné – zvláště v dnešní době – ​​že mezi dělníky by byl někdo, kdo by se nebál Boha, dokonce i mezi ženami, a mohli by tajně fotografovat ženy, ať už s běžnou kamerou nebo videokamerou, které jsou dnes k dispozici. To by způsobilo velké potíže a změnilo by to toto centrum z centra léčby na centrum korupce a fitny. A je dobře známo, že všechno, co vede k haraamu (zakázanému), je také haraam.

Doufám, že v takových případech vyjasníte islámské rozhodnutí.

Odpověděli:

Není povoleno vybudovat bazén pro ženy v uvedeném centru, protože odvrácení zla má přednost před přinášením výhod.

Konec citace od Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah , 26 / 342-343

 

 

Shaykh Ibn ‚Uthaymeen (ať se Bůh smiluje nad ním) byl požádán:

Žijeme v rezidenční čtvrti, kde je ženské centrum. V tomto centru se nachází také bazén pro ženy a sauna. Jaké je rozhodnutí o tom, že ženy budou chodit do tohoto centra?

Odpověděl:

Moje rada mým bratrům je nenechat své ženy chodit do bazénů a sportovních klubů, protože Prorok (požehnání a pokoj Alláha s ním) vyzýval ženy, aby zůstaly doma. Navíc, když si na to žena zvykne, protože je vystavena svým emocím, v takovém případě se bude rozptylovat od svých náboženských nebo světských povinností a bude vždy hovořit o těchto aktivitách ve společnosti. A když žena dělá takové věci, které budou příčinou ztráty pocitu hanby a skromnosti, a pokud žena ztratí smysl pro hanbu a skromnost, očekávej zlé následky. S výjimkou toho, koho Bůh požehná tím, že ji vede a což by jí umožnilo znovu získat skromnost, která jí byla odebrána.

Závěrem svého poselství tímto, že opakuji své rady mým věřícím bratrům, aby jejich dcery, sestry, manželky nebo jiné příbuzné ženy, které se nacházejí pod jejich opatrovnictvím, nechodily do těchto center či klubů.

Ukončení citátu z časopisu Shaykh’s fatwas pro časopis ad-Da’wah č. 1765/54


 

To není jediný způsob, jak zhubnout. Existuje mnoho možných způsobů, jak to učinit, a existují i ​​jiné druhy cvičení, které může muslimská žena dělat, pokud se řídí islámskými pokyny.

Další informace naleznete v odpovědi na otázku č. 115676

A Allah ví nejlépe.


 

Dr. Al-Munajjid se narodil palestinský tzv. uprchlíkům v Aleppu v Sýrii v roce 1960. Později se přestěhoval do Saudské Arábie. Dokončil King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) v Dhahranu s titulem Industrial Management. Al-Munajjid vystudoval islámské právo pod Abd al-‚Aziz ibn Baaz, Muhammad ibn al Uthaymeen, Abdullah Ibn Jibreen, Saleh Al-Fawzan, a Abdul-Rahman al-Barrak. Je imám v Umar ibn Abd al-‚Aziz mešitě ve městě Al-Khobar. Byl prvním člověkem, který spustil islámské webové stránky v Saudské Arábii.

Zdroj : https://islamqa.info/en/159926

K přeložení této fatwy nás inspiroval skvělý text od Hatema Berrezouga.

All for Joomla All for Webmasters