Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz
UMÍME TO ZASTAVIT ! Odmítáme inkluzi v našem školství.
valachova plus dienstbier

Co to je Inkluze

Inkluze – začleňování hendikepovaných žáků mezi zdravé. To je je v určitých případech možné. Ale u psychických postižení je velmi problematická, nejvíce u dětí s poruchami chování. Tato vede k rozvratu výuky, k tomu, že se nestíhá vyložit látka, učitel se věnuje nadmíru postiženému žákovi, protože ten neumí udržet pozornost. Děti s těmito postiženími neustále vyrušují, nezvládají látku, někdy i dokonce nadávají učitelům, šikanují ostatní děti apod. V ČR za současné demografické situace (dříve pamatujeme nedostatek místa ve školkách) dochází často k situaci, kde ve třídě o 25 dětech jsou 2-4 děti s poruchami chování a třeba 1 mentálně postižený.

 

Rozvrat výuky

Dle výpovědi prakticky všech více než dvou stovek ředitelů škol se dramaticky snížila úroveň vzdělání v důsledku vyššího počtu žáků s výchovnými a závažnými výukovými problémy.

Asistenti

Praxe tzv. asistentů, kteří mají pomáhat v těchto třídách je u nás taková, že jsou bráni na půl úvazku, ale najít někoho takového, kdo je kvalitní nebo alespoň průměrný je problém, protože kdo by chtěl žít jen za poloviční plat. V praxi navíc asistent bývá přítomen jen na některé předměty, jako je matematika a jazyky, ale ne na ostatní, takže výuka je ve třídě stejně narušena nekázní problematického žáka. Takže by toto mohlo částečně fungovat jen v případě,  že asistent bude přítomen po celou dobu vyučování v každé třídě kde to je zapotřebí, na což ale v žádném případě nejsou peníze a vyžadovalo by to výrazné zvýšení rozpočtu školství.

Nepřipravenost učitelů

Dalším faktorem je nepřipravenost učitelů na tuto situaci, studenti pedagogických škol mají předmět, který se tímto zabývá, jen jeden semestr se zápočtem. Školení pro učitele, která jsou organizovaná, trvají jen 40 hodin, a úroveň není vysoká. I tak mít plošně u všech pedagogů znalosti takové, jako mají speciální pedagogové, je sci-fi.

Historie

Stát v listopadu 2007 prohrál u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku spor s 18 mladými Romy z Ostravska. Podle rozsudku Česko jejich přeřazením do zvláštních škol porušilo jejich právo na vzdělání a diskriminovalo je. Ministerstvo vytvořilo tzv. akční plán rozvoje inkluzivního vzdělávání, jehož verze pro roky 2016-2020 obsahuje i uvedení do praxe. Tento plán je fantasmagorický, nereálný a nespravedlivý, např. si podle něho rodiče hendikepovaných nemohou sami rozhodnout, zda bude dítě v normální nebo speciální škole.

Ministerstvo školství

V praxi při rozhodování o jednotlivých krocích jsou na ministerstvu akceptováno stanoviska Neziskových organizací (což jsou především Společnost pro inkluzivní vzdělávání, česká část Člověk v tísni, Amnesty International), ministerstvo je pasivní při přejímání jejich materiálů a příliš do nich nezasahuje. Jednání typicky vypadají tak, že tam je 5 učitelů a 15-20 lidí z neziskovek.

Na ministerstvu působí jako náměstek ministra Petr Pavlík, jehož profil před jmenování zněl: „Ve svém výzkumu a výuce se zaměřuje především na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v ČR. Vedle akademické činnosti se věnuje i aktivitám zaměřeným na prosazování genderové rovnosti a na genderové vzdělávání zaměstnanců státní správy. Je předsedou ústřední školské komise ČSSD a předsedá Výboru pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Závěr

Inkluze, tak, jak je připravená, spuštěná k pevnému datu, tlačená politicky, znamená rozvrat školství, ve třídách, kde tyto děti budou, je vysoká pravděpodobnost omezení výuky a navíc ještě nevěnování se nadprůměrným žákům, stejně tak škodí hendikepovaným. Povede i k tomu, že rodiče, kteří budou mít prostředky, začnou ve vyšší míře děti dávat do soukromých škol.

 

Stanovisko strany Blok proti islamizaci – Obrana domova:

Odmítáme zavedení inkluze u psychických poruch v současné podobě a žádáme její zastavení a vrácení kroků zpět před 1.9.2016. Naopak chceme zachování speciálního školství, které patří ke špičce ve světě. To je obsaženo i v našem  volebním programu s názvem: UMÍME TO ZASTAVIT !

All for Joomla All for Webmasters