Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz
Karel IV. muslimům pobyt na našem území zakázal. Proč se toho nedrží Babiš se Sobotkou?
Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment

FB.com Vojtech Merunka

„Z výstavy o českém králi a římském císaři Karlu IV: Zákoník Majestas Carolina z roku 1350 otevřený na zajímavé straně:

O POHANECH A O SARAČÉNIECH
Ovšem ustanovujem, aby žádný pohan ani Saračén obydlenie domu ani podružstvie v Českém království z nich nemiel, než toliko aby jim byl dán nočleh a potřeba jakože lidem pocestným a hostům z Čech do jiných zemí jdoucím …

Na vysvětlenou: Saracén je středověký název především pro Turka či Araba, především však muslima.“

Zákoník Majestas Carolina z roku 1350

Zákoník Majestas Carolina z roku 1350

Je přijemné si přečíst, že Otec vlasti, římsko-německý král, císař Svaté říše římské, italský (lombardský) král, burgundský (arelatský) král, moravský markrabě, lucemburský hrabě, poslední korunovaný burgundský král byl stejný „nácek“, „xenofob“, „islamofob“ a „rasista“ jako jsme my… Proč se toho nedrží současní mocní? Jde jim pouze o „privatizace různých OKD“ a „dotace na řepku“.

All for Joomla All for Webmasters