Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz
Miloš Mendel: „Muslimové a jejich svět“

Jeden z našich arabistů napsal aktuální knihu o islámu (2015). Očekával jsem, že to nebude ostřeji laděný text jak k historickým masově násilným událostem při šíření islámu po jeho vzniku, tak i k dnešní situaci v západních zemích při neexistenci deklarované verze islámu pro Evropu. Ovšem vytvořit takový růžový popis muslimského konání při všech svých znalostech, to hned tak někdo neumí! Dost mně to zavání psaním na objednávku, ale nevyslovuji tím podezření, i když je to až k neuvěření, že lze něco takového publikovat. Ale vzhledem k tomu, co se děje v EU, se už ničemu nedivím!

Ne že by se nezmínil, že muslimové páchali a páchají zlo, ale hned vzápětí a mnohem obšírněji je tu popis toho, co se všechno podařilo křesťanům, popřípadě židům. A téměř u všech ožehavých témat se neopomene trefit do odpůrců islámu v ČR, tedy souborně do islámofobů, kterým však (raději!) argumentačně neodporuje.

Kniha má 8 hlavních témat a pod nimi jsou v různém počtu otázky, kterými si autor nahrává na své růžové odpovědi. Pro naprostého laika zde jsou údaje, které mu bránu k poznání islámu pootevřou, ale je to vstup vygruntovaným vedlejším vchodem nebo asi jako když měl Gorbačov navštívit ČKD. Vždy, při líčení prvních 100 let existence islámu, mě dostane bagatelizace zvěrstev, kterých se muslimové dopustili při postupu do třetiny Francie a na druhé straně do části Indie. Aby toho nebylo málo, ještě vypočítává, jaký měli muslimové tolerantní vztah k jinověrcům a jak byli po jejich ochranou.

Pravé důvody změny chování je nutné vždy hledat na časové ose. Nejprve to bylo bezhlavé vraždění s jediným heslem: přijmi islám nebo smrt – vzor Mohameda při pacifikaci kočovných kmenů v okolí Mediny. Teprve později, ze zcela pragmatických důvodů, když zjistili, že by na zabraných území je neměl kdo zásobovat, pracovat v jejich prospěch a platit daň z hlavy, přišla na svět ponižující Umarova smlouva, jejíž prvky můžeme ještě dodnes najít v některých islámských státech. Tak významný dokument pro tehdejší chalífát zůstal autorem zcela nepovšimnut; nehodil se.

Až pohoršující slova má autor pro snahu křesťanů získat zpět posvátné místo jejich víry – Jeruzalém. Plné pochopení měl pro akce muslimů, když se kdekoli snažili získat zpět, co už jednou obsadili. Obecně; kam noha muslima vstoupí, je na věky jeho a je zcela oprávněn, dle jejich regulí, vést „ORANNÝ“ džihád.

Několik ukázek ze „skvostných“ vyjádření autora: „Milióny muslimů krvácely za Evropu v obou svět. válkách“ // autor měl jistě na mysli i muslimské divize v řadách německých nacistů// „islámští učenci viní židy z překrucování Boží zvěsti a zrady tří židovských kmenů při obléhání Mediny mekkánskými Kurajšovci“ // Dva ze tří kmenů byly Mohamedem vypuzeny z Mediny dříve před obléháním, jedině kmen Banú Qurajza se za zradu dočkal odplaty; cca 700 mužů bylo po vlastnoručním vykopání příkopu – hrobu sťato a ženy s dětmi upadly do otroctví.// „Měli bychom činit takové kroky, které pomohou českou společnost připravit na reálný styk s islámem…….jak již platí v integrující se Evropě. Součástí takové přípravy je: …informovat veřejnost, zejména školní mládež, o dějinách a i současnosti islámské civilizace; plné úřední a politické uznání muslimské komunity pro její přirozené fungování; nevybočovat v zahr. politice ze směru EU vůči Blízkému a Střednímu východu atd.“ // Česká společnost je připravena: islám v ČR nechceme! Zvláště proto, jak vidíme tu“integraci“ na Západě, která totálně

selhává! Ano, pravdivě informovat o islámu všechny, hlavně školní mládež – NE však touto knihou! O Západu již byla řeč; s EU v zahraniční politice jen vybraně! // „Islám je složitý náboženský systém, který je možno – podobně jako křesťanství – analyzovat v mnoha rovinách: (dál výčet a. – e.)“ // Co je nám potom?! Ze všech těch složitých systémů se k nám do Evropy derou muslimští nevzdělanci; to je máme učit tomu „správnému“ islámu? Je na muslimech, aby deklarovali, jaký že ten islám chtějí vyznávat. A měli by si dát velký pozor, aby byl v souladu s evropským právem! Jinak… // „Korán je složitý a rozporuplný text…..Kdo sleduje dění na Blízkém a Středním východě, či dokonce některé akty individuálního teroru na Západě, způsobeného NĚKDY!!!! Z NÁBOŽENSKÝCH POHNŮTEK…..“ // A takových bagatelistických slovíček a myšlenek je kniha plná; výraz „někdy“ nabádá spíše k menšinové charakteristice, ale pravda je zcela opačná! // jedna z tematických otázek: „Proč Češi nemají s islámem zkušenosti?“ // Autor zcela vynechal obléhání Vídně r.1683, kdy Češi byli součástí domobrany a zástupce velitele města byl Čech Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, který v nejtěžších chvílích závěru obléhání velení převzal. Jeho protiútok při závěrečné bitvě proti Turkům má nejvyšší známku z vojenské strategie.( zajímavost na okraj: proradný Francouz osmanskému vojsku u Vídně škodolibě fandil) O Kaplíři a o zvěrstvech janičářů ve městech, která kapitulovala a na výzvu brány postupující osmanské armádě otevřela, se v Čechách ještě dlouho povídalo. I později Češi v císařském vojsku, působící na Balkáně, nepřinášeli o islámu žádné dobré zprávy. // „Sto až sto dvacet let arabských (muslimských) výbojů v letech 635 – 750 bylo součástí tehdejšího procesu „stěhování národů“// No, to je novinka; tak Arabové, ne z titulu expanzivního náboženství, ale jako součást stěhování národů se ocitli ve třetině Francie a v Indii.//

Dalo by se takto napsat ještě více stránek, ale myslím, že jako ukázka neobjektivního textu je to dostačující. Stále platí: chybí otevřený dialog! Co je platná beseda v ČT na téma islám, když se tam sejdou podobní arabisté jako autor nebo politologové stejné krve. Obcházením muslimů a kontroverzních otázek, nejlépe po špičkách, se nic nevyřeší. A teď nemám na mysli jen blaho majority, ale i muslimové, kteří mají zájem žít v Evropě bez zbytečných konfliktů, by měli mít zájem na veřejné diskusi. Upřímně: moc v to nevěřím. Pak alespoň z jedné strany by mělo zaznít: zde jsou naše pravidla; ber nebo běž!

MK

Převzato z Parlamentních listů

All for Joomla All for Webmasters